YUKON MAKINE

Kalite Politikamız

 

 
YUKON 'kalite politikası' müşteri memnuniyetine dayanır. şirketin amacı, sipariş mektubunda belirtilen ilgili standartlara, teknik şartlara ve özel müşteri isteklerine uygun ürünler sunmaktır. müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır, kullanıcıyı bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.

 

 

Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmak, ürün kalitesinden asla ödün vermeden, standartlar ve yasal düzenlemelere uyarak, uzun vadeli iş ortaklıkları yaratmak, "müşteri memnuniyeti" sağlamak,tüm çalışanların, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve kalite bilincini yaymak, yenilikçi yaklaşım düşüncesiyle hareket edip, sürekli gelişim bilincini uygulamak ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile beraber gerçekleştirebilen , müşteriler ve bütün ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir kuruluş olmaktır.