Türkçe   |  English
Yukon Makine
Yukon Kurumsal Tüm Haberler
 
Yukon Kurumsal YUKON Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Kurumsal ve Profesyonel Bir Firmadır

25.09.2012

Kanada’da yaptığı çalışmaların tecrübelerini, tasarımlarıyla birleştirerek ideallerini gerçekleştirmek için çıktığı yolda Yukon Makine’yi kuran Yukon Makine Genel Müdürü Esat Ulusoy, bu yoldaki başarı hikâyesini anlattığı röportajımızda, sektördeki bilgi eksikliğine dikkat çekerek gerçekleştirmeyi düşündükleri “bilgi seminerleri” den bahsetti.Kanada’da yaptığı çalışmaların tecrübelerini, tasarımlarıyla birleştirerek ideallerini gerçekleştirmek için çıktığı yolda Yukon Makine’yi kuran Yukon Makine Genel Müdürü Esat Ulusoy, bu yoldaki başarı hikâyesini anlattığı röportajımızda, sektördeki bilgi eksikliğine dikkat çekerek gerçekleştirmeyi düşündükleri “bilgi seminerleri” den bahsetti.

Kanada’da kurulan Yukon Makine’nin hikâyesini anlatır mısınız?

Yukon Machinery & Engineering Inc. Kanada Toronto’da aynı konuda faaliyet gösteren bir firmada proje ve tasarım mühendisliği yaptığım dönemde, kendi ideallerimi gerçekleştirme yolunda bir adım atmam gerektiğine karar verdim. Bu karardan sonra 2003 yılında da Yukon Makine hayata geçti. Firmam başlangıçta proje, tasarım ve mühendislik alanında hizmet verdi. Bu süreçte hayata geçirdiğimiz projeler imalat ve montaj alanında ciddi tecrübeler edinmemizi sağladı. Kendi projelerimin sonuçlarını gözlemlemek, bana onların her aşamasında bizzat rol almam gerektiğini hissettirdi. Kendi projelerimizi “anahtar teslim” olmak üzere hayata geçirme yolunda adımlar attık.

Müşterilerimizin bulunduğu ülkelere daha rahat ulaşmak, kendi memleketimde ideallerime devam etme isteği ve piyasayı daha rahat takip etmek amacıyla Türkiye’ye gelmeyi planladığım dönemde, Erdemir/Erenco firmasından “Proje Müdürlüğü” teklifini aldım. Bunun üzerine 6 yıl Erenco firmasında, halen İsdemir’de Ersem firması tarafından işletilen, 4 adet 1 mm-22 mm arası dilme ve boy kesme hatlarının proje yönetimi, tasarımı, imalat kontrolü, saha montajı ve devreye alınması aşamalarını, oluşturduğum proje ekibiyle hayata geçirdik. Projelerin tamamlanması sonunda, Erenco firmasından ayrılarak Yukon Machinery & Engineering Inc. Kanada’nın Türkiye şubesini 2012 Şubat’ta kurarak, memleketimize hizmet vermeye başladık.

 

 

Firmanızın üretim kapasitesi ve faaliyet alanları hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Firmamız; mühendislik, tasarım, danışmanlık, proje yönetimi, imalat ve kontrol konularında, 3 boyutlu tasarım programlarıyla partnerlerine çözüm sunmaktadır. Kurulduğu günden beri sürekli yeniliği ve değişimi hedefleyen tasarımlarını hayata geçiren Yukon, lazer kesime uygun ütüleyebilme özelliği olan hidrolik leveller ve kalın (32 mm’ye kadar) malzemeyi bükmeden kesebilen uçar makas başta olmak üzere, yeni tasarım ve teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Üretim yelpazemizde; 32 mm kalınlığa kadar boy kesme hatları, çoklu boy kesme hatları, trapez (oscillating) boy kesme hatları, dilme hatları, özel hidrolik leveller (500-5.000 ton baskı kuvveti), özel kesme sistemleri (bükmeden kesme yöntemi 1-32 mm), Rotary makaslar (1-20 mm) ve isteğe bağlı özel makineler bulunuyor.

Ürünleriniz ağırlıklı olarak hangi sektörlerde kullanılıyor? Mümkünse referanslarınızdan bazılarının bizimle paylaşır mısınız?

Başlıca çelik servis merkezlerine ve demir çelik sektörüne üretim hatlarını projelendiriyor ve anahtar teslim olarak kuruyoruz.Referanslarımızdan bazılarını; İsdemir (1.2-10 mmx2050 mm, 6-12 mmx2050 mm, 8-25 mmx2050 mm boy kesme hatları ve 1.2-10 mmx2050 dilme hattı), Öztaş Metal (8-20 mmx2050 mm boy kesme hattı), Nurşah Metal (5-20 mmx2050 mm hidrolik leveller), Tat Metal (1.5-6 mmx2050 mm, 3-12.7 mmx2050 mm, 5-20 mmx2050 mm, 2-8 mmx2050 mm leveller ve boy kesme hatları), Koyuncu Metal (2-8 mmx2050 mm Rotary makaslı boy kesme hattı), İlhan Boru (2-8 mmx2050 mm boy Rotary makaslı kesme hattı) olarak sayabiliriz.

Sektördeki nihai kullanıcılar yeteri kadar bilinçli mi? Ürün tercihlerinde hangi konuları ön planda tutuyorlar?

Sektörde ciddi oranda bilgi ve tecrübe eksikliği olduğunu gözlemliyoruz. Bu eksikliğin piyasanın bilinçlenmesiyle, daha kaliteli tasarımların hayata geçmesiyle azalacağını düşünüyoruz. Bu amaçla, önümüzdeki yıl içerisinde Çelik Servis Merkezi duayenlerini Amerika’dan ülkemize getirerek eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Bilgilendirmelerle artırılacak kalitenin, rekabet ortamına da olumlu yansıyacaktır fikrindeyim.

Ürün tercihlerinde maalesef bilgi eksikliğinin ve piyasaşartlarının getirisi sonucu kalitenin ikinci plana atılması ve mali boyutların öncelik kazanmasına neden olmaktadır ki bu da yapılan üretimin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Yukon Makine’nin çevreci yaklaşımı hakkında neler söylersiniz?

YUKON’un tüm çalışanları ve yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak için yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan; faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatan; kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek ilgili tarafların denetlemesine açık tutan; sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı bir yönetim sistemi benimseyerek, gerçekleştireceğini taahhüt eder.

Çalışanlarının ve çalışma alanında yaşayanların sağlık ve refahını korumayı amaçlamaktadır. Çalışmalarının devamını sağlayacak biçimde yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak, çevre, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uluslararası standartların uygulamaya konmasını sağlayacaktır.

Yukon Makine, sürekli olarak gelişen teknoloji ve çalışma şartlarıyla uyum sağlayacak, gerekli kaynakları temin ederek çevre, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yönetim sistemleri kuracak, yazılı hale getirecek, sürekli olarak geliştirerek devamını sağlayacaktır. Çevre, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yürürlükte olan yasal mevzuatlara ve müşterilerinin taleplerine uyacağız. Firmamız, çevreyle ilgili yönetim sistemlerinin etkinliklerini ve sürekli olarak gelişmelerini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerini, bünyesinde bulunan organizasyonlarla düzenli olarak gözden geçirecektir.

Bu faaliyetleri esnasında, şirket verimliliğini de arttıracak biçimde, atıkların, dışarı salınan gazların, su, enerji ve hammadde tüketimini, çalışma ortamlarındaki yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve iş risklerini mümkün olabilecek en alt seviyeye indirmenin yollarını arayacaktır. Kendi bireysel iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla çalışanlara ve etkileşim içinde bulunulan çevrede yaşayanlara ve diğer ilgililere, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politika ve amaçlarını duyurarak açık hale getireceğiz. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken belirtilen tüm bu hususları dikkate her zaman alacaktır.

YUKON, hedef ve politikalarıyla müşteri memnuniyeti ve yasal zorunlulukları gözeterek, çevresel etkileri azaltarak çevre kirliliğini önleyecek, iş güvenliğiyle ilgili riskleri en düşük seviyeye indirecek ve uluslararası alanda "sürekli gelişim" sağlamayı hedeflemektedir.

Sektörde Yukon Makine’yi farklı kılan özellikler nelerdir?

YUKON amatör ruhunu kaybetmeyen kurumsal ve profesyonel bir firmadır. Ekip ruhu başarının arkasındaki en önemli unsurlardan biridir. Felsefi anlamda YUKON’u diğer firmalardan ayıran en önemli özellik; yaptığı işi yaşam tarzına dönüştürmesi ve işine olan saygısıdır. YUKON’un teknik anlamdaki farkıysa; tasarım ve mühendislik kökenli bir firma olarak işin mutfağını iyi bilmesidir. Firmamız, tasarım ve mühendislik kökenli bir yapı olduğu için sürekli Ar-Ge yaparak yeni tasarım ve teknolojiler üretmekteyiz. Örneğin; lazer kesime en uygun ütülemeyi yapabilen hidrolik levellar, 32 mm kalınlığa kadar bükmeden kesme yapabilen makas ve 26 mm kalınlığa kadar kesme yapabilen rotary makas üretebiliyoruz.

Önümüzdeki dönemlerde katılmayı düşündüğünüz fuarlar var mı? Katılacağınız fuarlar varsa beklentileriniz nelerdir?

Önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli makine fuarı olan EUROBLECH 2012’ye katılacağız. Amacımız yurtdışında firmamızın adını duyurmak ve potansiyel müşterilerimizle tanışmak; Avrupa ve Kuzey Amerika’ya açılmaktır.
Copyright © 2012
Yukon Makine

Web Tasarım & Programlama NEON YAZILIM